ELTEKON

Sign for the Future

Izvedeni radovi

Značajniji projekti koje je uradio stručni tim ELTEKON-a

Alatnica

1. Isporuka i ugradnja komandnog ormana za sistema automatskog upravljanja glodalice sa PLC kontrolerom za potpunu funkcionalnost masine prema zahtevima korisnika. Upravljački sistem je izgrađen od visoko kvalitetnih komponenti Nemačkog proizvodjača Siemens serije S7-300:

 • Centralno procesorski uređaj – CPU 314
 • Napajačke jedinice – PS 307
 • Digitalnih ulaza – DI 321
 • Digitalnih izlaza – DO 322
 • Rek šine – CR 390

Ostali vezni i sprežni materijali .

2. Isporuka i ugradnja komandnog ormana za sistema automatskog upravljanja koordinatne busilice sa CNC sistem upravljanja za potpunu  funkcionalnost masine prema zahtevima korisnika. Sistem je izgrađen od visoko kvalitetnih komponenti uglavnom Nemačkog proizvođača Siemens a najbitnije komponente sistema su sledece:

 • Sinumerik 802 – Siemens
 • Simodrive basic line – Siemens
 • Servo motora – Siemens
 • Mernih letvi – Balauf
 • Niskonaponske opreme – Siemens

Ostali vezni i sprežni materijal

Bivoda

Isporuka i ugradnja, programiranje i puštanje u rad frekventnog regilatora MM420, 2.2kW, sa BOP-om 6SE6420-2UD22-2BA1

Simka

Razvodna tabla automatike kompletno ožičena sa sledećim elementima:

 • frekventni regulator za pokretanje motora mešalice snage 5,5kW / Siemens,
 • frekventni regulator za pokretanje pumpe fila snage 1,5kW / Siemens,
 • temperaturni regulator sa displejem za regulaciju grejanja i hlađenja fila
 • prateća niskonaponska oprema / Siemens
 • prekidači, tasteri i signalne sijalice za izbor i signalizaciju rada

Tetrapak

I Sistem za automatski transport rolni sa masine za secenje rolne IMS

Izrada i isporuka ormara, neophodnih softvera, mašinskih instalacija neophodnih da bi sistem autonomno radio.

Isporuka  Operator panel OP177

Izrada i isporuka softvera za Operator panel OP177

1. Sistem automatskog upravljanja:

Sistem će se sastojati od jednog PLC kontrolera Siemens S7-300 sa jednim rekom, koji ima mogućnost funkcija logičkog upravljanja. U osnovnom reku nalazi se centralna procesorska jedinica CPU tipa CPU-313C sa MPI portom. Procesorska jedinica CPU-313C u sebi vec sadzi: digitalne ulaze-24, digitalne izlaze-16, analogne ulaze-4, analogne izlaze-2.  U istom reku nalazi se i napajanje 24VDC.

Sva oprema sistema upravljanja biće smeštena u jednom ormanu IP 54.

Pored ove opreme pridvidjeno je mesto i za I/P pretvarač i kontrolnu elektroniku za LC/zatezanje koje obezbeđuje investitor kao i ostalu niskonaponsku opremu.

Operacioni panel se ugrađuje na ormanu je OP 73 koji ima  dovoljan broj ekrana za upravljanje automatskim zatezanjem odmotaca.

PLC je povezan sa OP panelom uz pomoć Profibus kabla (koristi se MPI), koji je predvideo proizvođač ove opreme za takav vid povezivanja.

R.br. Naziv
1. Razvodni ormar automatike sa PLC-om OP i pripadajućom niskonaponskom opremom
2. Softver za PLC i OP
3. Softver za OP panel na liniji transporta rolni

Sistem za automatski transport rolni sa masine za secenje rolne IMS I biće realizovan primenom postojeceg  PLC kontrolera S5-135, koji upravlja transportom rolni na masini IMS I i postojeceg PLC kontrolera S7-300, koji upravlja transportom rolni na masini IMS T2. Odgovarajuća konfiguracija će izvršiti prihvat i obradu svih neophodnih signala sa senzora, i  sa pulta, koji će služiti kao interfejs operator-proces.

Aplikativni softver za PLC treba, u funkcionalnom smislu,da obezbedi automatski transport rolni sa masine za secenje rolne IMS I upotrebom dve transpotne trake, crvena traka i plava traka, kolica I  i kolica II. Svo vreme, dok traje transport sa masine za secenje IMS I , bice onemogucen transport od T2.

Nadogradnja jos jedne pozicije za stajanje kolica i na putanji za transport rolni od mašine za sečenje rolni IMS I (uz postojeće četiri pozicije).

Nadogradnja jos jedne pozicije za stajanje kolica II na putanji za transport rolni od masine za seceneje rolni IMS T2 (sada postoje šest pozicija).

R.br. Naziv
1. Prerada postojećeg aplikativnog softvera za transport rolni od mašine za sečenje rolni IMS I i aplikativnog softvera za transport rolni od mašine za sečenje  rolni IMS T2

Sistem za automatsku promenu formata biće realizovan primenom PLC kontrolera odgovarajuće konfiguracije koji će izvršiti prihvat i obradu svih neophodnih signala sa senzora i TP-touch panela koji će služiti kao interfejs operator-proces.

Aplikativni softver za PLC i operacioni panel treba, u funkcionalnom smislu, da obezbede leteći setap. Pomenute funkcije treba realizovati na način da se ispoštuju sledeći zahtevi:

Pre početka automatske promene formata, manipulant-operator definiše format rolne po unapred zadatoj “recepturi” tj. formatima papira.

Po zadavanju komande za start letećeg setapa započinje automatsko pomeranje opreme:

 • isključenje foto ćelije
 • isključenje aplikatora
 • podizanje  noževa za secenje trima
 • pomeranje sistema letećih traka
 • pomeranja deklova na željenu poziciju
 • pomeranje foto ćelije na željenu poziciju i uključenje
 • spuštanje  noževa za sečenje trima
 • uključenje aplikatora

‘     Pored automatskog setapa operator će imati mogućnost da lokalno pomera opremu preko zaokretnih tastera 1-0-2 u željeni položaj.

U eventualnim incidentnim situacijama operator će imati mogućnost da lokalno ručno pomera opremu preko ručice za pomeranje u željeni položaj.

Vodogradnja

Automatski nadzor i upravljanje radom betonske baze

Izrada i isporuka razvodnog ormara za automatski nadzor i upravljanje radom betonske baze, dimenzija 2000x800x400. Razvodni ormar je opremljen Simensovim PLC, operator panelom za pregled i vođenje procesa kao i potrebnom niskonaponskom opremom.

A.D. DIB Bujanovac

 • Reprogramiranje linije za merenje i doziranje praskastog materijala “GUMEL”
 • Isporuka i ugradnja mernih celija sa kompletnim podesavanjem i bazdarenjem mernih celija-Merni pret.sile,AL15,C3,SH,5e
 • Programiranje kontrolera za merenje tezine na mernim vagama-OMRON K3NV

LEON KONDITORS Vranje

 • Isporuka, montaža, programiranje i puštanje u rad frekventnog regulatora SINAMICS G110 – CPM110 AC-DRIVE
 • Postavljanje potenciometra na frekventni regulator
 • Obuka korisnika i izrada dokumentacije u stampanom   i elektronskom obliku

KNAUF INSULATION D.O.O., Fabrika kamene vune, Surdulica

Automatski nadzor i upravljanje nad sistemom otprašivanja

R.br. Proizvod Opis
1. Ugradnja opreme u postojeći ormar za uzdužne testere i povezivanje iste - LOAD POWER SUPP. 24 V DC, 5 A ….. 1kom.- DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 40 PIN ….. 1kom.

- DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32 DO, 24V DC, 0.5A, 40 PIN ….. 2kom.

- SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 2 AI, …..1kom.

- FRONT CONNECTOR 392 WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN ….. 2kom.

- FRONT CONNECTOR 392 WITH SCREW CONTACTS, 20-PIN ….. 1kom.

- BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS ….. 2kom.

- SIMATIC DP, RS485 REPEATER FOR THE CONNECTION OF PROFIBUS/MPI BUS SYSTEMS WITH MAX. 31 NODES; MAX. 12 MBIT/S, DEGREE OF PRO- TECTION IP20 ….. 1kom.

- Potrebna niskonaponska oprema ….. 1 komp.

- Instalacioni materijal ….. 1komp.

2. Aplikativni softver za PLC i TP - Automatski nadzor i upravljanje nad sistemom otprašivanja, povezan na jedinstvenu Profibus mrežu.
3. Aplikativni softver za SCADU - Aplikacija na scada serveru daje vizuelni pregled i kontrolu nad sistemom otprašivanja.
5. Puštanje sistema u rad - Puštanje sistema u rad sa obukom korisnika.
6. Projektna dokumentacija - Projekat izvedenog stanja u papirnatoj i elektronskoj verziji.
8. Dorada softvera za PLC i OP - Dorada postojećeg softvera za PLC i OP na liniji za uzdužne testere, po dodatnom zahtevu korisnika.

PREDUZEĆE ZA PUTEVE A.D. Vranje

Samostojeći elektrorman za izbor izvora napajanja 1600A

Nabavka i isporuka dva-četiri polja, samostojećeg razvodnog ormana GRO, izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, opremljenog s vratima i bravom, IP55. Orman je kompletan sa svim elementima prema jednopolnoj šemi i sa svim izvedenim vezama.

 • Dva AS prekidac od 1600A sa termičkim i prekostrujnim clanom i međusobnmom blokadom
 • Sistem za prijem i razvod napajanja, BUS bar 1600A 3P+BUS bar 1600A PE+N

U traženom broju komada i dimenzija:

 • Rastavljači NH3/630A (3kom)sa topljivim umecima (630A-9km),
 • Rastavljači NH2/400 (2kom)sa topljivim umecima (400A-6km),
 • Indikatore napona sa voltmetarskim preklopnicima

Isporuka i ugradnja prekidaca od 630A

Isporuka i ugradnja elemenata za spoljnu rasvetu.  Pregled i sredjivanje trafostanice.

Isporuka opreme, ugradnja i puštanje u rad linka na relaciji od upravne zgrade do prostorije vage, korišćenjem Ethernet Bridge / Modem 128 Mb/s preko parice, dometa do 600m.

Isporuka opreme, ugradnja i puštanje u rad linka na relaciji od upravne zgrade do prostorije betonske baze, korišćenjem wirelles opreme (Grid antena 19 dBi, Omni antena 15 dBi, Lightening protector 6GHz, POE- Power over Ethernet, TP-Link  TL-WA501G Wireless Access Point,  TP-Link  TL-WR542G Wireless Access Router).