ELTEKON

Sign for the Future

SIEMENS softver za industrijsku automatiku

TIA Portal

TIA Portal inženjersko okruženje optimizuje planiranje, razvoj i nudi standardizovan i integrisan koncept rada. Besprekorno integriše kontrolere, distribuirane I / O, HMI, drajvove, kontrolu kretanja i upravljanje motorima u jedinstveno inženjersko okruženje. Zahvaljujući zajedničkom upravljanju podacima i konceptu pametnih biblioteka, sveobuhvatne softverske i hardverske funkcije efikasno rešavaju sve zadatke automatizacije. Deljene karakteristike minimiziraju inženjersko vreme. Rezultat: niži troškovi, smanjeno vreme do tržišta i veća fleksibilnost.

SIEMEN Softver

STEP 7 Engineering Software – konfiguracija i programiranje SIEMENS PLC-ova

 • STEP 7-Micro/WIN for S7-200
 • STEP 7 Basic for S7-1200
 • STEP 7 Professional
 • SIMATIC S7-SCL
 • SIMATIC S7-GRAPH
 • SIMATIC S7-PLCSIM

HMI Softver – konfiguracija i programiranje OP panela i SCADA aplikacija

 • SIMATIC WinCC (TIA-Portal)
 • SIMATIC WinCC Basic (WinCC Flexible)
  Za konfigurisanje novih SIMATIC HMI Basic Panela; WinCC Basic je deo STEP 7 Basic softverskog paketa
 • SIMATIC WinCC Comfort (WinCC Flexible)
  Za konfigurisanje novih SIMATIC HMI Comfort Panela, Mobile Panela, x70 Panela I Multi Panela
 • SIMATIC WinCC Advanced (WinCC Flexible)
  Za konfiguraciju HMI na PC – resenje za jednog korisnika
 • SIMATIC WinCC Professional (SCADA)
  Za vizuelizaciju procesa I SCADA aplikacije
  (dostupna u 3 varijante sa 512, 4096 ili maksimalnim brojem Power Tagova)

WinCC Dodaci (Powerpacks)

Dodaci (Powerpacks) omogućavaju korisniku da prilagodi ovaj inženjerski alat kada postoje dodatni zahtevi.
Na ovaj način je moguće nadograditi softver sa WinCC Comfort na WinCC Advanced ili WinCC Professional, ili povećati broj korišćenih PowerTag-ova) za WinCC Professional.

Opcije za WinCC Professional i WinCC Advanced

 • WinCC Logging
 • WinCC Recipes
 • SIMATIC Logon
 • WinCC Control Development
 • WinCC Audit
 • WinCC SmartServer
 • WinCC Server/WinCC Client
 • WinCC Redundancy
 • WinCC WebNavigator
 • WinCC DataMonitor
 • SIMATIC Process Historian
 • SIMATIC Information Server