ELTEKON

Sign for the Future

Procesna oprema

SITRANSSITRANS AS100
SITRANS AS 100 je akustični senzor koji se koristi za detekciju protoka čvrstih materija. Radi na principu detekcije promena zvučnih talasa visoke frekvencije koje nastaju usled pomeranja materije. Reaguje trenutno na promene u protoku i upozorava eventualne blokade, nedostatak materije, greške u opremi što omogućava operateru da odmah reaguje i spreči veću štetu. Uobičajena primjena je za praškaste materijale i granulate transportovane kroz cevi vibracionim, pneumatskim i gravitacionim sistemima.

Instrumenti za merenje nivoa – SITRANS L
SITRANS L senzori su idealni za mjerenje nivoa bez obzira da li se radi o tečnosti, emulziji ili rasutim materijama. Najbolji‐u klasi predajnički uređaji za vodu, cement, rudarstvo, hemijsku, petrohemijsku, prehrambenu, farmaceutsku i druge industrije. Rade na principu radara, ultrazvka, kapaciteta, hidrostatike, vibracije i rotacionih pedala.

Instrumenti za merenje protoka – SITRANS F
Merači zapreminskog protoka tečnosti i električno provodnih fluida.Širok spektar primjene kod mjerenja od pitke vode do odpadnih voda te raznih smješa u hemijskoj i drugim industrijama. Princip rada su raznovrsni, elektromagnetni,Koriolis, ultrazvučni, Von Karmanov vortex street pricip. Odabir se vrši vrlo lako putem konfiguratora dostupnih na web stranici našeg partnera.

Merenje temperature – SITRANS T
Velika paleta transmitera sa različitim načinima montaže (na DIN šine u ERO‐ima, u samim senzorima i samostalna montaža u polju) i širokim opsegom senzora za merenje temperature u svim uslovima i okruženjima.

Merenje pritiska – SITRANS P
Merači apsolutnog, relativnog i diferencijalnog pritiska pogodni za primenu u hemijskim, prehrambenim, farmaceutskim i mnogim drugim industrijskim postrojenjima. Sa klasičnom analognim signalima ali i sa PROFIBUS, HART I FILDBUS komunikacikom.

MilltronicsMilltronics TASS
Milltronics TASS je kompaktan senzor brzine sa točkom idealan za korišćenje na konvejerima, gde može da radi zajedno sa vagama dajući signal integratoru koji može izračunati količinu prenesenog materijala. Milltronics TASS zadovoljava IP 65, zbog svog niskog profila može se ugraditi i tamo gde ima manjka prostora.

Milltronics E Serija
Milltronics E, V i A serije su merači protoka malog i srednjeg kapaciteta za proizvode različitih gustina, veličina i fluidnosti. Merni mehanizam je lociran eksterno, merači protoka su otporni na koroziju, abraziju i toplotu.

Milltronics Weighfeeder 1200
Milltronics Weighfeeder 1200 seriju čine merni dozatori velikog kapaciteta koji se koriste za dodavanje makro aditiva. Milltronics Weighfeeder 1200 postiže odlične performanse u teškim uslovima rada kao što su oni u rudnicima, kamenolomima, industriji cementa i drugim procesnim industrijama. Izrađuju se za širine konvejerske trake od 460 mm do 1219 mm, dužine od 2134 mm, sa različitim konfiguracijama ulaznog dela.

Milltronics Weighfeeder 600
Milltronics Weighfeeder 600 je merni dozator malog do srednjeg kapaciteta koji se koristi za dodavanje mikro aditiva. MS (mild steel) model je idealna za rad sa hemikalijama, prahovima i granularnim proizvodima kod kojih nije potrebno ispiranje, dok je SD (sanitary duty) model dizajniran za prehrambenu industriju gde je potrebno ispiranje pod visokim pritiskom.

Milltronics MSI
Milltronics MSI je visokotačna vaga za zahtevne primene u proizvodnji i kontroli istovara. Milltronics MSI vage omogućavaju kontinualno in-line merenje težine različitih proizvoda u primarnoj i sekundarnoj industriji. Dokazale su se u različitim teškim zadacima kao što je ekstrakcija materijala (rudnici, kamenolomi i ugljenokopi), elektrane, proizvodnja gvožđa i čelika, industrija hrane i hemijska industrija. MSI vage su pogodne za monitoring peska, brašna, uglja, šećera…

Milltronics MLC
Milltronics MLC je vaga malog kapaciteta za lako natovarene konvejere. MLC je pogodan za monitoring proizvoda kao što su veštačka đubriva, duvan, granulisana hrana za životinje ili šećer. Ugrađene merne ćelije u MLC-u osiguravaju brzu reakciju na vertikalno opterećenje, što obezbeđuje trenutan odziv ka punjaču, te je postignuta izuzetna tačnost i ponovljivost čak i kod vrlo lakih opterećenja. MLC se može postaviti i na postojeće ravne konvejere i punjače.

SIPAN

Instrumenti za analizu gasova i tečnosti – SIPAN
Analizatori gasova i tečnosti sa kontinualnom analizom, spektrometrijom, gasnom hromatografijom,..
Procesni analizatori gasova se koriste za kontinualno određivanje vrednosti koncentracije jednog ili više gasova u gasnoj smesi u cilju kontrole i nadzora toka procesa.