ELTEKON

Sign for the Future

PLC Industrijski kontroleri

SIMATIC kontroleri

SIMATIC kontroleri su inteligentan izbor za vaše automatske procese.

Svaka mašina ili fabrika ima sopstvene zahteve za performansama sistema i kompleksnost primene. Velikim rasponom kontrolera Siemens nudi savršena rešenja za svaku primenu.

Osnovni kontroleri S7-1200 za jednostavne i samostalne primene, napredni kontroleri S7-1500 za srednje i veoma kompleksne namene, distribuirani kontroleri ET 200SP za decentralizovanu primenu i softverski kotroler S7-1500 za rešenja bazirana na PC-računarima.

Svi ovi kontroleri su dostupni i u fail-safe verzijama za primene u okruženjima koja zahtevaju dodatnu sigurnost od otkaza.

 

SIMATIC kontroleri i njihove prednosti

SIMATIC kontroleri laki za korišćenje, nadogradnju i konzistentni u funkcionalnosti.

Korisnički programi za SIMATIC kontrolere su u mnogome identični kreiranju i održavanju. Jednom napisani, mogu se lako prebacivati sa jednog na drugi tip kontrolera.

Odlike SIMATIC kontrolera:

  • Skalabilnost
  • Efikasno inženjering
  • Bezbednost Integrisani
  • Sigurnost Integrisani
  • Performanse
  • Dijagnostika i servis

Od kompaktnih kontrolera sa 12 digitalnih ulaza i 8 digitalnih izlaza, preko modularnih PLC kontrolera sa karticama različitih namena, do mreža kontrolera koji međusobno razmenjuju informacije.

  • Različiti tipovi komunikacija i komunikacionih kartica.
  • Fault Tolerant i Fail Safe verzije.
  • Za sve tipove aplikacija, za sve industrijske primene.
  • Alati za programiranje, HMI displeji, SCADA sistemi.

Simatic modularni kontroleri prethodne generacije

Ovi kontroleri su najčešći SIMATIC kontroleri trenutno u upotrebi u industriji.

SIMATIC S7-400

Najjači PLC SIMATIC S7 familije PLC kontrolera, a koristi se za srednji i viši nivo automatizacije. Izborom CPU-a optimizuje se primena za različite nivoe složenosti zahteva, a postoje standardne, “Fail-safe” i “Fault-tolerant” varijante. Osnovne karakteristike su: montaža u rek, velike brzine izvršavanja instrukcija, izvršavanje zahtevnih komunikacionih procedura, veliki izbor modula i mogućnost proširenja konfiguracije na preko 300 modula, kao i mogućnost zamene modula tokom rada. Moguć je višeprocesorski rad (do 4 procesora se može koristiti u centralnom reku) i redudantni režim rada. Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću MPI (multipoint interface), PROFIBUS, Industrial Ethernet ili PROFINET interfejsa. Konfiguracija i postavljanje parametara pomoću alata „Hardware Configuration“. Programiranje pomoću programskog alata STEP 7 Professional (LAD, FBD, STL, SFC, SCL, S7-HiGraph, CFC).

SIMATIC S7-300

Modularni upravljački sistem za niži i srednji nivo automatizacije. Izborom CPU-a optimizuje se primena za različite nivoe složenosti zahteva, a postoje standardne, kompaktne (integrisani I/O), “Fail-safe” i tehnološke (kontrola kretanja, pozicioniranje, zatvorene regulacione petlje) varijante. Montira se na DIN šinu. Širok izbor modula i mogućnost proširenja konfiguracije modulima (do 32 modula). Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću MPI (multipoint interface), PROFIBUS, Industrial Ethernet ili PROFINET interfejsa. Konfiguracija i postavljanje parametara pomoću alata „Hardware Configuration“.

Programira se pomoću programskog alata STEP 7 Professional (LAD, FBD, STL, SFC, SCL, S7-HiGraph, CFC).

SIMATIC ET 200

Distribuirani I/O sistem sa lokalnom inteligencijom. Performanse određene izborom CPU-a – dva standardna i dva “Fail-safe” CPU-a. Moguća je zamena modula tokom rada. Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću MPI (multipoint interface), PROFIBUS i PROFINET interfejsa.

Programira se pomoću STEP 7 Professional (LAD, FBD, STL, SFC, SCL, S7-HiGraph, CFC).

SIMATIC S7-1200

Modularni mini PLC odličnih mogućnosti. Izborom CPU-a optimizira se primjena za različite nivoe složenosti zahtjeva. Mogućnost proširenja konfiguracije dodavanjem novih modula. Veliki izbor ulazno-izlaznih i komunikacionih modula obezbjeđuje fleksibilnost prilikom konfigurisanja sistema. Podržan PROFINET interfejs pa se umrežavanje i komunikacija između sistema, kontrolera i HMI uređaja ostvaruje jednostavno. Programira se i konfiguriše pomoću STEP 7 Basic inženjerskog alata.

SIMATIC S7-200

SIMATIC S7-200Modularni mali upravljački sistem za najniži nivo automatizacije. Izborom CPU-a optimizira se primjena za različite nivoe složenosti zahtjeva, a svi CPU-ovi su kompaktni (integrisani I/O). Širok izbor modula i mogućnost proširenja konfiguracije modulima (do 7 modula). Mogućnost povezivanja u mrežu pomoću RS 485 komunikacijskog interfejsa ili PROFIBUS-a. Programira se pomoću STEP 7/MicroWIN (LAD, FBD, STL).

SIMATIC LOGO! – Modularni kontroleri

Odlično rešenje u oblasti mikro automatizacije za jednostavne zadatke u području građevinarstva i industrije, kao zamena za relejnu tehniku. Programiranje je moguće sa interfejsa na samom uređaju ili pomoću programskog alata LOGO!Soft Comfort.