ELTEKON

Sign for the Future

Frekventni regulatori i servo drajvovi

Ugradnjom frekventnih kontrolera i servo drajvova omogućavate efikasno upravljanje brzinama motora, preciznije pozicioniranje, doziranje, kretanje, itd. Pametno upravljanje motorima štedi električnu energiju i mašinske elemente motora.
Smanjena struja motora znači i manje utrošene električne energije, dok smanjena brzina obrtanja znači duži vek ležajeva, reduktora i druge opreme na motoru.

Siemens-ova reputacija, inovativne tehnologije i izuzetan kvalitet garantuje  kompletna familija proizvoda SINAMICS i MICROMASTER drajvova može da ispuni veliki opseg zahteva u industrijskoj primeni. U kombinaciji sa Simensovim efikasnim motorima dobijate optimalna i ekonomična rešenja za vaše industrijske pogone.

Drajvovi promenljive brzine:

  • SINAMICS G110
  • SINAMICS G130 / G150
  • SINAMICS G120P
  • SINAMICS S120
  • SINAMICS G120
  • MICROMASTER 420 / 430 / 440
  • SINAMICS G110D
  • SINAMICS G120D

Sinamics V20
- Isplativ, pouzdan i jednostavan za upotrebu – invertor za osnovnu primenu
Danas, kada je u industrijskoj proizvodnji sve više aplikacija, dolazi do izražaja potreba za individualnim rešenjima koja će automatizovati jednostavne pokretne procese sa što manjim zahtevima. Siemens sa svojim kompaktnim inverterom SINAMICS V20 nudi jednostavno i isplativo rešenje za navedene aplikacije. SINAMICS V20 ističe se svojom jednostavnošću, brzim puštanjem u rad, robusnošću i isplativosti. SINAMICS V20 sa svoje 4 veličine pokriva opseg snage od 0,12 do 15 kW.

SINAMICS G150
Sinamics G150 ormari su dizajnirani za pogone sa promenjivom brzinom. Posebno odgovaraju zahtevima pogona sa kvadratnom i konstantnom momentnom karakteristikom sa srednjim zahtevima bez regeneracije energije.

SINAMICS G130
Serija pretvarača za pogone sa srednjim zahtevima sa kvadratnom ili konstantnom momentnom karakteristikom. Upravljačka preciznost bezsenzorske vektorske kontrole je dovoljna za većinu primena.

SINAMICS G120
Sinamics G120 modularni invertorski sistem sadrži dve funkcionalne celine: kontrolnu jedinicu (CU) i tiristorski modul (PM). Kontrolna jedinica definiše funkcije regulatora kao što su: komunikacija, broj ulaza, broj izlaza, sigurnosne funkcije i dr. dok tiristorski modul definiše snagu regulatora.

SINAMICS G110
Sinamics G110 je monofazni frekventni invertor koji odgovara jednostavnim industrijskim primjenama. Idealan je kao jeftino rešenje za male snage.