ELTEKON

Sign for the Future

Inženjering

ELTEKON se trudi da uz visokokvalitetnu opremu pruža usluge istovetnog kvaliteta, koje omogućavaju da sistemi automatskog upravljanja budu izgrađeni po meri korisnika, zahtevima konkretne aplikacije i okruženja.

Da bi oprema radila efikasno, precizno i trajno, neophodno je da bude kvalitetno odabrana, ugrađena i puštena u rad. Pored toga, svaki sistem daje svoj maksimum ukoliko ga koriste obučeni korisnici i ukoliko se pravilno održava.

Stručni tim ELTEKON-a je kvalifikovan za pružanje širokog spektra usluga iz oblasti industrijske automatizacije, merenja, upravljanja i regulacije u industriji.

Imamo resurse da realizujemo kompletne poslove u oblasti industrijske automatizacije:

 • Projektovanje sa pratećom dokumentacijom
 • Konsalting
 • Nabavka i isporuka opreme
 • Izvođenje radova i puštanje u rad
 • Kreiranje novih i modifikacija postojećih softverskih aplikacija (PLC, OP, SCADA)
 • Nadzor
 • Servis i održavanje
 • Obuka korisnika

U oblasti industrijske automatike naša ponuda obuhvata sve od projektovanja, preko izrade, montaže i integracije, do puštanja u rad sistema.

Kao sistem integrator, nudimo savremena rešenja industrijske automatike u oblasti:

 • Procesne industrije
 • Termoenergetike
 • Hidroenergetike
 • Elektromotornih pogona
 • Pumpi i pumpnih postrojenja
 • Radnih mašina u industriji
 • Transportnih traka

Kao i upravljanje i kontrolu:

 • Silosa
 • Liftova
 • Rasvete i ventilacije

U tom cilju obezbeđujemo:

 • Izradu kompletne tehničke dokumentacije
 • Izradu upravljačkih i elektro ormara
 • Izradu aplikativnih softvera za PLC i operator panela (HMI)
 • Implementaciju SCADA sistema
 • Servisiranje industrijske opreme
 • Izvođenje radova (svi montažni elektro radovi, programiranje, konfigurisanje parametara programabilnih uređaja, ispitivanje i puštanje u rad sistema).

Veliki broj projekata u oblasti industrijske automatike koji stoje iza nas, govore o kvalitetu i prepoznatljivosti našeg poslovanja na domaćem i inostranom tržištu.

Stručan i efikasan kadar, kao i najkvalitetnija oprema koju koristimo, posvećenost poslu koji radimo, nas čine idealnim partnerom.