ELTEKON

Sign for the Future

Inženjering

ELTEKON uz visokokvalitetnu opremu pruža usluge istovetnog kvaliteta, koje omogućavaju da sistemi automatskog upravljanja budu izgrađeni po meri korisnika, zahtevima konkretne aplikacije i okruženja.

Kvalitetno odabrana oprema, koja je ugrađena i puštena u rad pod nadzorom visokoobučenih stručnjaka, radiće efikasno, dugotrajno i u skladu sa potebama proizvodnje. Pored toga, svaki sistem daje svoj maksimum ukoliko ga koriste obučeni korisnici i ukoliko se pravilno održava.

Stručni tim ELTEKON-a je kvalifikovan za pružanje širokog spektra usluga iz oblasti industrijske automatizacije, merenja, upravljanja i regulacije u industriji.

Imamo resurse da realizujemo kompletne poslove u oblasti industrijske automatizacije:

 • Projektovanje sa pratećom dokumentacijom
 • Konsalting
 • Nabavka i isporuka opreme
 • Izvođenje radova i puštanje u rad
 • Kreiranje novih i modifikacija postojećih softverskih aplikacija (PLC, OP, SCADA)
 • Nadzor
 • Servis i održavanje
 • Obuka korisnika

U oblasti industrijske automatike naša ponuda obuhvata sve od projektovanja, preko izrade, montaže i integracije, do puštanja u rad sistema.

Kao sistem integrator, nudimo savremena rešenja industrijske automatike u oblasti:

 • Procesne industrije
 • Termoenergetike
 • Hidroenergetike
 • Elektromotornih pogona
 • Pumpi i pumpnih postrojenja
 • Radnih mašina u industriji
 • Transportnih traka

Kao i upravljanje i kontrolu:

 • Silosa
 • Liftova
 • Rasvete i ventilacije

U tom cilju obezbeđujemo:

 • Izradu kompletne tehničke dokumentacije
 • Izradu upravljačkih i elektro ormara
 • Izradu aplikativnih softvera za PLC i operator panela (HMI)
 • Implementaciju SCADA sistema
 • Servisiranje industrijske opreme
 • Izvođenje radova (svi montažni elektro radovi, programiranje, konfigurisanje parametara programabilnih uređaja, ispitivanje i puštanje u rad sistema).

Veliki broj projekata u oblasti industrijske automatike koji stoje iza nas, govore o kvalitetu i prepoznatljivosti našeg poslovanja na domaćem i inostranom tržištu.

Stručan i efikasan kadar, kao i najkvalitetnija oprema koju koristimo, posvećenost poslu koji radimo, nas čine idealnim partnerom.