ELTEKON

Sign for the Future

Industrijska automatika

Projektovanje

Eltekon za vas radi projektovanje sistema merenja, upravljanja i nadzora, elektroenergetskih instalacija i postrojenja, projektovanje i razvoj aplikativnih softvera za upravljanje procesima (PLC), aplikacija za vizuelizaciju i nadzor sistema (SCADA), kao i aplikacija specijalne namene…. detaljnije

Portfolio

Da bi oprema radila efikasno, precizno i trajno, neophodno je da bude kvalitetno odabrana, ugrađena. Mi mozemo da vam ponudimo: projektovanje sa pratećom dokumentacijom, konsalting, nabavku i isporuku opreme, izvođenje radova i puštanje u rad, izradu softverskih aplikacija (PLC, OP, SCADA), nadzor, servis i održavanje, obuku korisnika,…
detaljnije
Portfolio

Izvođenje radova u oblasti automatizacije, meranja i regulacije u industriji je veoma važan korak u implementaciji sistema. Oprema daje maksimalne rezultate samo kada je ugrađena u skladu sa preporukama proizvođača, kada su za njenu ugradnju korišćeni kvalitetni materijali i pribori i kada je pravilno podešena i puštena u rad od strane kvalifikovanih i obučenih stručnjaka…. detaljnije
Proizvodi

Kod nas možete nabaviti opremu vodećih svetskih proizvođača komponenti za industrijsku automatiku. Programabilni logički kontroleri (PLC) i sva prateća oprema, frekventni regulatori, soft starteri, HMI operaterski paneli, merači svih vrsta procesnih veličina, merni pretvarači, senzori, kontrolne komponente, kablovi, rasveta…. detaljnije